E-post

Vår e-posttjänst ger dig tillgång till en privat och säker lösning inklusive spam och virusfilter. All data lagras inom EU och du kan komma åt din e-post från både mobilen och datorn.

Inkluderas i vår e-posttjänst

Valfritt antal konton

Det finns ingen övre eller undre gräns för hur många e-postkonton som kan skapas utan dett skapas utifrån era behov.

Spamfilter

All e-post skannas av vårt spamfilter som tränar sig själv i att upptäcka nya spamklassade meddelanden.

Antivirus

All e-post skannas av vårt virusfilter för att skydda er mot inkommande dumheter.

Webbmail

Kom åt din mail från hela världen genom att använda vår webbmail.

Ikon tekniska förutsättningar

Variabelt utrymme

Varje konto kan ha en egen maxgräns på hur mycket utrymme som kan användas.

IMAP & POP3

Tjänsten går att komma åt via protokollen IMAP och POP3 vilket gör att du kan använda de flesta mailprogram inklusive de på mobilen. Givetvis finns även en webbmail.

Lagring inom EU

All data lagras inom EU och lämnar aldrig unionens gränser.

Prislista

E-postkonto inklusive 1 GB lagring3 kr/mån
+1 GB extra lagringsutrymme2 kr/mån

Samtliga priser exkl. moms

Intresserad av vår e-posttjänst?

Kontakta oss om ni har några frågor angående vår e-posttjänst.

Du måste skriva ditt namn

Skriv en korrekt epostadress

Du måste skriva minst 30 tecken

Vad blir 4+3?

Jag samtycker till att Trinxy hanterar mina personuppgifter (integritetspolicy).